Aktualności SR Lubaczów

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy 2023-12-05Paweł WojdyłoDownload this file (Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy )Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu pracy

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że dzień 2 maja 2023 r.  ustalono dniem wolnym od pracy -  dzień 13 maja 2023 r. (sobota) ustalono dniem pracującym.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zarządzenie nr 1/2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu 2023-01-17Paweł WojdyłoDownload this file (Zarządzenie nr 1/2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu )Zarządzenie nr 1/2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Przemyślu

Informacja o Kampanii

Kuratorska Kampania Przeciw Przemocy to cykliczne wydarzenie, które od 5 lat organizuje Kuratorska Służba Sądowa w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Nasza aktywność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach naszych podopiecznych przypada na miesiące listopad i grudzień a celem działalności jest tworzenie świata bez przemocy w rodzinach naszych podopiecznych.

Kuratorzy współpracują również interdyscyplinarnie z placówkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w środowiskach lokalnych prowadząc działania edukacyjne i profilaktyczne, których motywem przewodnim jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy, uwrażliwianie uczestników i wyposażenie ich w narzędzia niezbędne do właściwego reagowania na przemoc oraz szukania pomocy.

W tym tak szczególnym czasie mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie i wolności. Przypominamy uczymy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Formuła naszych wydarzeń ma charakter konferencji, szkoleń, warsztatów, konkursów, wystaw, edukacji szkolnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Kuratorska Służba Sądowa zaprasza do współpracy aby razem działać na rzecz bezpieczeństwa naszych podopiecznych.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Plakat2022-11-21Paweł WojdyłoDownload this file (Plakat)Plakat
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Zarządzenie 27/222022-11-02Halina ŁukaDownload this file (Zarządzenie 27/22)Zarządzenie 27/22