Aktualności SR Lubaczów

,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
 
 

W tym roku ,,Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” będzie się odbywać w dniach od 22 lutego do 28 lutego.

 

W ramach ,,Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”:

 

W Sądzie Rejonowym w Lubaczowie asystenci sędziów w ramach pełnionych dyżurów będą udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w następujących dniach:

- 22.02.2021 r. w godz. 9:00-12:00 pod nr tel. 16 632 11 38

- 23.02.2021 r. w godz. 9:00-12:00 pod nr tel. 16 632 11 38

- 24.02.2021 r. w godz. 9:00-12:00 pod nr tel. 16 632 11 38

- 25.02.2021 r. w godz. 9:00-12:00 pod nr tel. 16 632 50 74

- 26.02.2201 r. w godz. 9:00-12:00 pod nr tel. 16 632 50 74
KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCY  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
 
Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem oraz zwalczeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem z dnia 9 czerwca 2020 r., które mają na celu służyć pomocą starostom i prezydentom miast na prawach powiatów w organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy stacjonarnie w punktach w trudnym czasie epidemii z poszanowaniem bezpieczeństwa beneficjentów pomocy i wszystkich osób zaangażowanych w jej udzielanie.


https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14914,komunikat-w-zwiazku-zezmiana-przepisow-ustawy-o.html

 

pdfzał._1_KOMUNIKAT_W_ZWIĄZKU_ZE_ZMIANĄ_PRZEPISÓW_USTAWY_O_NIEODPŁATNEJ_POMOCY_PRAWNEJ.pdf

pdfzał._2_INFORMACJA_O_ZMIANACH_W_USTAWIE_O_NIEODPŁATNEJ_POMOCY_PRAWNEJ_W_ZWIĄZKU_Z_ROZPRZESTRZENIANIEM_SIĘ_WIRUSA.pdf

pdfzał._3_KOMUNIKAT_W_ZWIĄZKU_Z_OPRACOWANIEM_ZALECEŃ_MS_I_GIS.pdf
pdfzarzadzenie_nr_14_w_sprawie_wznowienia_pracy_Sadu_Rejonowego_w_Lubaczowie_od_dnia_1_czerwca_2020_r._.pdf

WYKAZ SPRAW ODWOŁANYCH DO DNIA 15 V

Wykaz spraw odwołanych w Wydziale I Cywilnym S.R w Lubaczowie

Termin

Sygnatura spraw odwołanych w terminie wskazanym w kolumnie  1

1

2

28 kwietnia 2020

I Ns 338,19;

I C 247/18;

I C 63/20

I C 65/20

IC 64/20

7 maj 2020

I C 19/20

I C 62/20

I C 66/20

I C 402/19

I Ns 76/20

8 maj 2020

I C 259/19

I C 21/20

12 maja 2020

I Ns 75/20

I Ns86/20

I Ns 79/20

I Ns 78/20

14 maja 2020

I Ns 67/20

15 maja 2020

I Ns 67/20

I Ns 56/19

 

Wykaz spraw odwołanych w Wydziale II Karnym S.R w Lubaczowie

Termin

Sygnatura spraw odwołanych w terminie wskazanym w kolumnie  1

1

2

27 kwietnia 2020

II Kp 49/20

II K 582/19

II K 579/19

4 maja 2020

II Kp 41/20

II W 58/20

IIW 43/20

II W 52/20

 

 

Wykaz spraw odwołanych w Wydziale III Rodzinny i Nieletnich  S.R w Lubaczowie

Termin

Sygnatura spraw odwołanych w terminie wskazanym w kolumnie  1

1

2

28 kwietnia 2020

III RC 81/19

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19

pdfKomunikatMSCOVID-19