Informacja o mianowaniu referendarza Sądu Rejonowego w Lubaczowie

 

Informacja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie
art. 151b § 3 w zw. z art. 88b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 2072).


 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Mianowany przez

Organ Wnioskujący

Data mianowania

Miejsce służbowe

1.

Cezary Roszkowski

Minister Sprawiedliwości

Prezes Sądu Okręgowego
w Warszawie

1 czerwca 2004 r.

Sąd Okręgowy
w Warszawie Ośrodek Migracji Ksiąg Wieczystych w Górze Kalwarii


od 1 maja 2008 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu

 
od 10 lutego 2020 r.
Sąd Rejonowy
w Lubaczowie

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 26 styczeń 2022 Aktualizowany dnia: 02 luty 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska
Licznik odwiedzin: 1544 Autor / Zatwierdzający: Brak danych