Informacja o mianowaniu referendarza Sądu Rejonowego w LubaczowieInformacja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie
art. 151b § 3 w zw. z art. 88b Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 2072).


Lp.

Imię i nazwisko

Mianowany przez

Organ Wnioskujący

Data mianowania

Miejsce służbowe

1.

Cezary Roszkowski

Minister Sprawiedliwości

Prezes Sądu Okręgowego
w Warszawie

1 czerwca 2004r.

Sąd Okręgowy
w Warszawie Ośrodek Migracji Ksiąg Wieczystych w Górze Kalwarii


od 1 maja 2008 r. Sąd Rejonowy w Przemyślu


od 10 lutego 2020 r.
Sąd Rejonowy
w Lubaczowie

2. Piotr Łyda Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie - 1 września 2022r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie                                                  od 1 lipca 2023r.
Sąd Rejonowy
w Lubaczowie
Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 26 styczeń 2022 Aktualizowany dnia: 10 lipiec 2023
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 3043 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-07-10 15:07:31 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-07-10 15:06:49 Paweł Blajer Zobacz zmiany
2023-07-10 15:06:08 Paweł Blajer Wersja oryginalna