Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Lubaczowie

Lokalizacja:

ul. Mickiewicza 24,

37-600 Lubaczów

piętro:

Parter

pokoje: 

10, 11

telefon:

166325079, 166325073, 166325068, 166325075

fax:

166325079

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej jest komórką organizacyjną Sądu Rejonowego w Lubaczowie, w ramach której kuratorzy sądowi wykonują zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zadania  sądowych kuratorów rodzinnych:

 • sprawowanie nadzorów w sprawach, w których sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi,
 • sprawowanie nadzorów  nad nieletnimi wykazującymi oznaki demoralizacji  i / lub dokonującymi czynów karalnych oraz nadzorów tymczasowych,
 • sprawowanie nadzorów nad osobami dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego, wobec których ustanowiono na czas leczenia nadzór kuratora sądowego,
 • okresowe kontrole osób małoletnich i pełnoletnich (ubezwłasnowolnionych całkowicie), nad któremu sąd ustanowił opiekę prawną,
 • współpraca z jednostkami pomocy społecznej w sprawach opiekuńczych małoletnich umieszczonych w środowisku zastępczym (w rodzinie  zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej),
 • udział w ustanowionych przez sąd kontaktach rodziców z małoletnimi dziećmi,
 • przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej oraz umieszczeni w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej,
 • wywiady środowiskowe przeprowadzane w postępowaniu wyjaśniającym w sprawach nieletnich i w postępowaniu rozpoznawczym w sprawach małoletnich (o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego), o rozstrzygnięcie w  istotnych sprawach rodziny, w sprawach opiekuńczych oraz w sprawach o rozwód i separację,
 • wywiady środowiskowe do spraw objętych postępowaniem wykonawczym.

Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych :

 • realizowanie na terenie właściwości Sądu Rejonowego w  Lubaczowie określonych przez prawo zadań w charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym związanych z wykonywaniem orzeczeń Sądu - zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych oraz przepisami wykonawczymi,
 • kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej, a także w środowisku podopiecznych, na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w związku z orzeczeniami w sprawach karnych (dozory, kara ograniczenia wolności oraz sprawy z nałożonymi obowiązkami),
 • kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozorów oraz innych czynności zleconych sądowym kuratorom społecznym, przedstawicielom stowarzyszeń, organizacji i instytucji oraz osobom godnym zaufania,
 • współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie sądu, prokuratury, policji oraz innych uprawnionych organów.

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Kurator specjalista Bogumiła Broź-Kiczuła

parter, pok.10 B
tel. 166325073

fax 166325079
email: bogumila.broz@lubaczow.sr.gov.pl

Sekretariat Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Robert Hypiak
parter, pok.11
tel. 166325073

fax. 166325064
email: robert.hypiak@lubaczow.sr.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek – piątek od 10:00 – 12:00

Kuratorzy zawodowi

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Karny

Bogumiła Broź – Kiczuła

Kierownik Zespołu
bogumila.broz@lubaczow.sr.gov.pl
Telefon: 166325073
Fax: 166325079

parter, pok. 10 B

Wtorek
9:00 - 14:00
Środa
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Lubaczów - ulice:
3-go Maja, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baziaka, Chrobrego, Dębickiego, Dworska, Fiołkowa, Grota-Roweckiego, Grunwaldzka, Handlowa, Hotelowa, Jagiełły, Jasna, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Conrada-Korzeniowskiego, Kraszewskiego, Krzywoustego, Kustronia, Kwiatowa, Legionów, Łokietka, Matejki, Misztala, Młodowska, Niemirowska, Nowa, Nowickiego, Obrońców Lubaczowa, Ogrodowa, Ogródki Działkowe Aster, Okrężna, Żuki

Gmina Lubaczów - miejscowości:
Karolówka, Młodów

Gmina Wielkie Oczy - miejscowości:
Wielkie Oczy, Bihale, Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Potok Jaworowski, Skolin, Wólka Żmijowska, Żmijowiska

Janusz Dziadura
janusz.dziadura@lubaczow.sr.gov.pl
Telefon: 166325068
Fax: 166325079

parter, pok. 10 A

Wtorek
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Lubaczów - ulice:
Bohaterów Września, Budowlanych, Dolna, Gwoździa, Hubala, Kasztanowa, Kolejowa, Konery, Kopernika, Krasickiego, Krasińskiego, Krótka, Kruczka, Kurierów AK, Leszczyńskiego, Leśna, Nakoniecznikoffa, Norwida, Ofiar Katynia, Haasa Paneckiego, Osiedle Unii Lubelskiej, Pileckiego, Piłsudkiego, Płk Dąbka, Pod Borem, Sikorskiego, Słowackiego, Sucharskiego, Szarych Szeregów, Szopena, Szpitalna, Szymańskiego, Św. Anny, Targowa, Unii Lubelskiej, Westerplatte, Wyszyńskiego, Zatcheya, Żwirki i Wigury

Miasto Narol

Gmina Lubaczów - miejscowości:

Lisie Jamy

Gmina Narol - miejscowości:

Chlewiska, Dębiny, Huta Różaniecka, Huta Złomy, Jędrzejówka, Kadłubiska, Lipsko, Lipie, Łukawica, Łówcza, Narol Wieś, Wola Wielka

Małgorzata Ozga
malgorzata.ozga@lubaczow.sr.gov.pl
Telefon: 166325068
Fax: 166325079

parter, pok. 10

Poniedziałek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Lubaczów - ulice:
Akacjowa, Andrzeja II Węgierskiego, Asnyka, Baczyńskiego, Boczna Mazury, Broniewskiego, Brzozowa, Cicha, Dąbrowskiej, Gen. Jeziorańskiego, Gołuchowskiego, Hetmana Tarnowskiego, Herzoga, Jaworowa, Jarzębinowa, Kasprowicza, Kasztelańska, Klonowa, Kościuszki, Księcia Opolczyka, Lipowa, Leszka Białego, Łukasiewicza, Malinowa, Mały Łążek, Mazury, Mazurkiewicza, Monte Cassino,  Myśliwska, Nałkowskiej, Obrońców Lwowa, Orzeszkowej, Osiedle Jagiellonów, Ostrowiecka, Parkowa, Podzamcze, Polna, Poziomkowa, Przemysłowa, Rejtana, Sieniawskiego, Sienkiewicza, Sobieskiego, Staffa, Sudel, Św. Huberta, Św. Jadwigi, Techniczna, Przerwy-Tetmajera, Walecznych, Wojewody Pakosława, Wierzbowa, Wrzosowa, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Zibura, Żelichówka

Gmina Lubaczów - miejscowości:
Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Budomierz,  Huta Kryształowa, Krowica Hołodowska, Krowica Sama, Mokrzyca, Piastowo, Wólka Krowicka 

Miasto Oleszyce

Gmina Oleszyce - miejscowości:
Borchów, Futory, Lipina, Lubomierz, Nowa Grobla, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Sucha Wola, Zabiała, Zalesie

Gmina Horyniec Zdrój - miejscowości:
Horyniec Zdrój, Brusno Nowe, Dziewięcierz, Horyniec Zdrój, Krzywe, Manasterz, Niwki Horynieckie, Podemszczyzna, Polanka Horyniecka, Prusie, Radruż, Świdnica, Werchrata

Diana Dziadura-Rebuś
diana.dziadura@lubaczow.sr.gov.pl
Telefon: 166325075
Fax: 166325079

parter, pok. 10 

Poniedziałek
9:00 - 14:00
Środa
9:00 – 14:00 

 Miasto Lubaczów - ulice:
Mickiewicza, Osiedle Mickiewicza, Partyzantów, Piaski, Piaskowa, Pluchy,  Prusa, Pszennego, Rolna, Różana, Rynek, Rzeczna, Rzemieślnicza, Sadowa, Słoneczna, Sportowa, Sosnowa, Starzyny, Strażacka, Tulipanowa, Wiśniowa, Witosa, Witwickiego, Wodna, Wojska Polskiego, Zbożowa, Zielona, Żeromskiego

Gmina Lubaczów - miejscowości:
Antoniki, Bałaje, Dąbków, Dąbrowa, Hurcze, Krowica Lasowa, Opaka, Podlesie, Szczutków, Tymce, Załuże

Gmina Stary Dzików - miejscowości:
Stary Dzików, Cewków, Moszczanica, Nowy Dzików, Ułazów

Miasto Cieszanów

Gmina Cieszanów - miejscowości:
Chotylub, Dachnów, Dąbrówka, Doliny, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków

 

Imię i nazwisko kuratora oraz dane kontaktowe

Dyżury

Teren

Pion Rodzinny

Aleksandra Malec
aleksandra.malec@lubaczow.sr.gov.pl
Telefon: 166325075
Fax: 166325079

parter, pok. 10

Wtorek
9:00 – 14:00
Czwartek
9:00 – 14:00

Miasto Lubaczów - ulice:
3 Maja, Akacjowa, Andrzeja Węgierskiego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baziaka, Boczna Mazury, Bohaterów Września, Brzozowa, Chrobrego, Dąbka, Dębickiego, Dolna, Gołuchowskiego, Grota Roweckiego, Grunwaldzka Handlowa, Herzoga, Hetmana Tarnowskiego, Hotelowa, Hubala, św. Huberta, Św. Jadwigi, Jagiełły, Jarzębinowa, Jasna, Jaworowa, Gen. Jeziorańskiego, Kasztelańska, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kombatantów, Konopnickiej, Kraszewskiego, Księcia Opolczyka, Księdza Gwoździa, Krzywoustego, Kustronia, Legionów, Leszka Białego, Lipowa, Łokietka, Łukasiewicza, Matejki, Mazury, Mazurkiewicza, Misztala, Nakoniecznikoffa, Nowa, Nowickiego, Obrońców Lubaczowa, Ogrodowa, Ogródki Działkowe Aster, Okrężna, Orzeszkowej, os. Jagiellonów, os. Unii Lubelskiej, Ostrowiecka, Partyzantów, Piaski, Piaskowa, Pluchy, Pogodna, Polna, Poziomkowa, Prusa, Pszennego, Rolna, Rzeczna, Rzemieślnicza, Sadowa, Sieniawskiego, Słoneczna, Sobieskiego, Sosnowa, Sportowa, Sucharskiego, Sudel, Targowa, Wierzbowa, Witosa, Witwickiego, Wodna, Wojska Polskiego, Wojewody Pakosława, Wrzosowa, Wyszyńskiego, Unii Lubelskiej, Zbożowa, Zibura, Zielona, Żeromskiego, Żuki

Gmina Lubaczów - miejscowości:
Budomierz, Dąbrowa, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Wólka Krowicka

Miasto Cieszanów

Gmina Cieszanów - miejscowości:
Chotylub, Dachnów, Dąbrówka, Doliny, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków

Miasto Narol

Gmina Narol - miejscowości:
Chlewiska, Dębiny, Huta Różaniecka, Huta Złomy, Jędrzejówka, Kadłubiska, Lipsko, Lipie, Łukawica, Łówcza, Narol Wieś, Wola Wielka

Gmina Stary Dzików - miejscowości:
Stary Dzików, Cewków, Moszczanica, Nowy Dzików, Ułazów

Bogusław Kuźniar
boguslaw.kuzniar@lubaczow.sr.gov.pl
Telefon: 166325079
Fax: 166325079

parter, pok. 11

Środa
9:00 – 14:00
Piątek
9:00 – 14:00

Miasto Lubaczów - ulice:
św. Anny, Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Budowlanych, Cicha, , Dąbrowskiej , Dworska, Fiołkowa, Hassa- Paneckiego, Jaśminowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kolejowa, Konery, Kopernika, Kościuszki, Krasickiego, Krasińskiego, Krótka, Kruczka, Kurierów Armii Krajowej, Kwiatowa, Leśna, Leszczyńskiego, Mały Łążek, Mickiewicza, os.Mickiewicza,  Młodowska, Monte Cassino, Myśliwska, Nałkowskiej, Niemirowska, Norwida, Obrońców Lwowa, Ofiar Katynia, Orzeszkowej, Parkowa, Piłsudskiego, Pod Borem, Podzamcze, Przemysłowa, Różana, Rejtana, Rynek, Sikorskiego, Słowackiego, Sucharskiego, Starzyny, Staffa, Strażacka, Szopena, Szpitalna, Szymańskiego, Techniczna, Tetmajera, Walecznych, Tulipanowa, Westerplatte, Wyspiańskiego, Zapolskiej, Żelichówka, Żwirki i Wigury

Gmina Lubaczów - miejscowości:
Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góra, Dąbków, Huta Kryształowa, Hurcze,  Karolówka, Młodów, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, Podlesie, Szczutków, Tymce, Załuże

Miasto Oleszyce

Gmina Oleszyce – miejscowości:
Borchów, Futory, Lipina, Lubomierz, Nowa Grobla, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Sucha Wola, Zabiała, Zalesie

Gmina Wielkie Oczy – miejscowości:
Bihale, Kobylnica Wołoska, Kobylnica Ruska, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Potok Jaworowski, Skolin, Wielkie Oczy,  Wólka Żmijowska, Żmijowiska

Gmina Horyniec Zdrój - miejscowości:
Brusno Nowe, Dziewięcierz, Horyniec Zdrój, Krzywe, Monasterz, Niwki Horynieckie, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Polanka Horyniecka, Prusie, Puchacze,  Radruż, Świdnica, Werchrata, Wólka Horyniecka

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 12 listopad 2021
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Paweł Blajer
Licznik odwiedzin: 23172 Autor / Zatwierdzający: Brak danych