Przedmiot działania i kompetencje

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podatwie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r., Nr 78, poz. 483).

Zasady funkcjonowania Sądu wynikają z przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r., Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr z 2007r., nr 38, poz. 249), w którym określono wewnętrzną organizację, porządek i czas urzędowania sądów powszechnych, porządek czynności podejmowanych w sądach i wykonywania zadań przez sędziów pełniących funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do właściwości sądów oraz szczegółowe warunki udostępniania pomieszczeń dla uczestników postępowania, świadków i innych osób przebywających w sądach.

Działalność orzeczniczą Sądu określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych szczebli i instancji.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie jest właściwy dla: miasta Lubaczowa, miast i gmin : Cieszanów, Narol i Oleszyce oraz gmin: Horyniec Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików i Wielkie Oczy.

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 06 kwiecień 2009
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Przemysław Kisała
Licznik odwiedzin: 12466 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 10:38:31 Administrator Wersja oryginalna