Ogłoszenia komornicze SR Lubaczów

pdfSygnatura akt I Ns 135/22.pdf
pdfSygnatura_akt_I_Ns_307_20.pdf
pdfSygnatura akt I Ns 34/22.pdf
pdfOgłoszenie sygn. akt III RNs 101/22.pdf
pdfOgłoszenie sygn. akt I Ns 68/22.pdf
pdfSygnatura akt I Nc 55/21.pdf
pdfSygnatura akt I Ns 233/21.pdf
pdfSygnatura akt I Nc 97/21.pdf
pdfSygnatura akt I Nc 233/20.pdf
pdfSygnatura akt III RC 77/21.pdf
OGŁOSZENIE


 

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - sprzęt komputerowySąd Rejonowy w Lubaczowie, działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), informuję o posiadaniu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. Wymienione niżej składniki majątku mogą zostać zagospodarowane zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia.

 

 

pdfTreść ogłoszenia.pdf
pdfSygnatura akt I Ns 39/21.pdf
pdfSygnatura akt III Rc 113/19
pdfSygnatura akt I Ns 307/20
pdfSygnatura akt III Nsm 154/19.pdf