II WYDZIAŁ  KARNY

 

Przewodniczący Wydziału   Sędzia Sądu Rejonowego  Ewa Hełmecka
Kierownik Sekretariatu Wydziału  Bożena Kulig - Ulickatel. 016 632 50 80
karny@lubaczow.sr.gov.pl

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa karnego w tym:

 

  • sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy, sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz w postępowaniu nakazowym i przyspieszonym,
  • sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
  • rozpoznawanie wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym,
  • inne sprawy w tym wnioski o udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego Sądu, o wznowienie postępowania, skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.
  • karne o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z wyjątkiem spraw podlegających rozpoznaniu z udziałem ławników, pozostałe przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym za wyjątkiem wniosków o wydanie wyroku łącznego, rozpoznawanie wniosków prokuratora w zakresie czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jeżeli sprawa z uwagi na tryb postępowania w chwili złożenia wniosku podlegałaby rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
  • o wykroczenia w I instancji, w tym również rozstrzyganie w zakresie wniosków organu prowadzącego czynności wyjaśniające, dla których wymagane jest orzeczenie sądu oraz wniosków o uchylenie prawomocnych mandatów karnych,
  • o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności do lat 2,  z wyjątkiem spraw nie podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 11 styczeń 2016
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Maria Maciuła
Licznik odwiedzin: 12654 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 18:39:31 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-26 10:48:31 Administrator Zobacz zmiany
2022-10-24 21:04:33 Przemysław Kisała Wersja oryginalna