Kierownik Sekcji Administracyjnej 

tel. 016 632 50 64
fax. 016 632 50 65
sad@lubaczow.sr.gov.pl

 

Do zakresu działania Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Lubaczowie  należą w szczególności :

 • sprawy organizacyjne sądu rejonowego;
 • prowadzenie sekretariatu Prezesa;
 • prowadzenie biura podawczego i biblioteki,
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • sprawy ławników oraz kuratorów społecznych,
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników;
 • opracowywanie sprawozdań statystycznych;
 • sprawy zaopatrzeniowe sądu rejonowego;
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością remontową;
 • administrowanie nieruchomościami sądu rejonowego,
 • sprawy dotyczące zamówień publicznych;
 • gospodarka środkami trwałymi i składnikami majątkowymi,
 • zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 04 październik 2019
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Michał Boruta
Licznik odwiedzin: 9339 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-24 20:59:13 Przemysław Kisała Wersja oryginalna