Sąd Rejonowy w Lubaczowie został utworzony z dniem 1 lipca 2015 r.  na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2014.1683).

 

Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie  ustalenia  siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych (Dz. U. z 2014.1744).

 

Sąd Rejonowy w Lubaczowie stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997.78.483 ze zm.). Sposób organizacji sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015.133 w skrócie u.s.p.) i w szczególności: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca  2015 r. - Regulamin  urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015.925), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2003.5.22) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie  nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów  powszechnych( Dz. U.z  2013.69)

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 13 lipiec 2015
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Maria Maciuła
Licznik odwiedzin: 14801 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-10-26 10:33:47 Administrator Wersja oryginalna