Program edukacji prawnej młodzieży

 

Tutejszy Sąd  od kilku lat realizuje przedsięwzięcie w zakresie edukacji prawnej młodzieży.

Celem programu  jest:

-   zwiększenie świadomości prawnej wśród młodzieży,

- świadome kształtowanie wyobrażeń młodego pokolenia na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności procedur sądowych,

- wysoka wartość poznawczo-wychowawcza organizowanych spotkań edukacyjnych.

Preferowaną formą działań informacyjnych jest lekcja wychowawcza w sądzie, umożliwiająca bezpośredni udział uczniów w rozprawie sądowej w roli obserwatorów.  Rozprawa sądowa winna spełniać następujące kryteria:

1. pierwszy termin,

2. oskarżony/oskarżeni to ludzie młodzi, którzy popadli w konflikt z prawem,

3. zarzut/zarzuty dotyczą czynów przestępczych, którymi młodzież jest najbardziej zagrożona,

4. sędzia sprawozdawca wyraził zgodę na udział niepełnoletnich w rozprawie sądowej.

 

Przedmiot spraw karnych, w których obserwatorami może być młodzież:

- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,

- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,

- przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

- przestępstwa przeciwko środowisku,

- przestępstwa przeciwko wolności,

- przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,

- przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,

- przestępstwa przeciwko ochronie informacji,

- przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,

- przestępstwa przeciwko mieniu,

- przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

- przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Uczestnikami programu edukacji prawnej młodzieży mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz średnich z terenu miasta,  oraz najbliższych okolic. Grupa młodzieży powinna liczyć do 30 osób.

Grupy zainteresowane udziałem w wyżej opisanych spotkaniach edukacyjnych winny przesłać do sekretariatu Prezesa Sądu   wypełniony formularz zgłoszenia.

 

docformularz_edukacja_prawna.doc

 
Dodatkowo informujemy, iż na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest elektroniczna wersja poradnika „Przychodzi uczeń do prawnika"
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przychodzi-uczen-do-prawnika-innowacyjny-poradnik-prawny-dla-mlodziezy 
Przebieg lekcji wychowawczej

 
Klasa przychodzi do Sądu  godzinę przed zaplanowaną rozprawą. Uczniowie są sprawdzani przez ochronę – przechodzą przez bramkę do wykrywania niebezpiecznych narzędzi. Następnie są zaprowadzani do pomieszczenia dla zatrzymanych, mają możliwość przebywania w celi, poznają podstawowe zasady i przesłanki stosowania tymczasowego aresztu. Kolejny etap to zwiedzanie sal rozpraw .  W planie jest także zwiedzanie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań, w którym są zapoznawani z zasadami przesłuchiwania małoletnich świadków przestępstw.  W dalszej kolejności uczniowie zwiedzają sąd, mają możliwość odwiedzenia poszczególnych sekretariatów, wysłuchania pogadanki na temat podstawowych zasad procesu karnego oraz zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć. Są także instruowani jak należy zachować się podczas rozprawy sądowej, zapoznawani z wokandą oraz informowani o szczegółach sprawy, w której będą uczestniczyć, w tym o zagrożeniu karą. Następnie są zaprowadzani na salę rozpraw. Jeśli czas pozwala, po zakończeniu rozprawy mają możliwość porozmawiania z sędzią.

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 06 marzec 2017 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2022
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Małgorzata Bielańska-Jekabson
Licznik odwiedzin: 45804 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-11-17 08:47:47 Małgorzata Bielańska-Jekabson Zobacz zmiany
2022-10-06 13:31:24 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-06 13:31:09 Przemysław Kisała Zobacz zmiany
2022-10-06 13:30:49 Przemysław Kisała Wersja oryginalna