Informacja dla  osób niepełnosprawnych

 

Budynek Sądu Rejonowego w Lubaczowie jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku. Przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami ułatwia winda  usytuowana na posesji sądu, tj. przy łączniku budynku administracyjnego i budynku ksiąg  wieczystych oraz transporter wózków inwalidzkich obsługiwany przez pracownika sądu lub pracownika ochrony. Na parterze budynku administracyjnego znajduje się kasa oraz biuro podawcze. Przy budynku Sądu znajduje się parking z 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Przed  bramą wjazdową na posesję sądu oraz przy windzie  znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika ochrony, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej. Budynek Sądu Rejonowego w Lubaczowie nie jest przystosowany natomiast od strony architektonicznej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

 

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego
 w Lubaczowie mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Informacja o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r., ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) Sąd Rejonowy w Lubaczowie udostępnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z Sądem.

Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ww. ustawą osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Kontakt jest możliwy poprzez:

1. korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: sad@lubaczow.sr.gov.pl

2. przesyłanie faksów pod nr (16) 632 16 02.

Sąd Rejonowy w Lubaczowie zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228).

Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

 

Osoba uprawniona może skorzystać z formularza zgłoszenia , który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.

-Wzór formularza do pobrania 56.37 Kb

 

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 12 sierpień 2012 Aktualizowany dnia: 29 sierpień 2018
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Michał Boruta
Licznik odwiedzin: 8188 Autor / Zatwierdzający: Brak danych